logo

SVENSKA HAVSFORSKNINGSFÖRENINGEN

Swedish Society for Marine Sciences

Välkommen

In English

Svenska havsforskningsföreningen, SHF, är en ideell förening som verkar för att främja samarbete kring frågor som rör den marina miljön. Varje år anordnar SHF konferensen Havsforskardagarna, vars huvudsyfte är att främja spridandet av svensk forskning på nationell och internationell nivå.

Om du önskar få vårt nyhetsbrev, anmäl dig här!

Den 25 maj 2018 trädde EU:s nya datalagstiftning GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft. Läs mer om hur SHF hanterar GDPR, här!

Vinnare av Dyrssenpriset 2018

Stora Dyrssenpriset (15 000 kr) för bästa marina mastersexamensarbete går till Vera Telemo vid Stockhom Resilience Center för arbetet “Discarding the landing obligation – Swedish fishers’ commitment to the EU discard ban”. Hedersomnämnande inom samma kategori för utmärkt arbete går till Kristoffer Stedt för “Integrated multi-trophic aquaculture – The potential of using Saccharina latissima and Mytilus edulis as bioremediative species in sea-based aquaculture systems”. Lilla Dyrssenpriset (5 000 kr) för bästa kandidatuppsats går till Anna Lunde Hermansson, Institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs universitet, för arbetet “Speciation of dissolved copper in surface seawater – Evaluation and development of models incorporating the NICA-Donnan approach to include the complexation of organic ligands”. Vinnarna bjuds in att presentera sina arbeten under Havsforskningsdagarna 2018 nedan.

Havsforskningsdagarna 2018

Gruppbild
Havsforskningsdagarna 2018 i samarbete med Chalmers initiativseminarium Marine Challenges - Blue Solutions!

Vi är mycket glada att meddela att Havsforskningsdagarna 2018 kommer arrangeras tillsammans med Chalmers initiativseminarium Marine Challenges - Blue Solutions - Engineering for a sustainable use of our Oceans 6-7 november 2018.

Progammet för de två dagarna kommer att fokusera på marina tillgångar och maritima aktiviteter: hur man får frisk, fräsch hälsosam mat och nya material från havet, hur man utformar ett varaktigt och visuellt attraktivt vattenbruk, hur man bygger hållbara fartyg och transportvägar över oceanen, hur man ser till att skeppsbrott inte förstör våra hav, hur man bygger en stad med risken för höjda havsnivåer i åtanke och mycket mycket mer.

Under konferensen kommer också Dyrssenpriset att delas ut, 15 000 kr till bästa marina masteruppsats och 5000 kr till bästa marina kandidatuppsats. Detta äger rum kl. 14.00 onsdagen 7 november.

Inbjudna talare (keynote speakers)

Dr. Anna Jöborn, Director of the Swedish Agency for Marine and Water Management and engaged in the EU initiative JPI Oceans focuses on future national and (several) international research funding initiatives
Dr. Angel Borja, Principal Investigator, AZTI Marine and Costal Environment Management in Spain
Dr. Raghild Withaker, Research Director, Nofima in Norway
Dr. Magnus Hieronymus, SMHI, Swedish Meteorological and Hydrological Institute,
Prof. Robin Teigland, Dept of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology
Doc. Lena Bergström, Dept of Aquatic resources, SLU/ Baltic Marine Environment Protection Commission, HELCOM
Dr. Torsten Linders, Dept of Marine Sciences, University of Gothenburg

Till anmälningssidan!
Syftet med Havsforskningsdagarna är att ge möjlighet till nya kontakter mellan både nya och etablerade havsforskare, med såväl samhällsvetenskaplig som naturvetenskaplig bakgrund. Svenska havsförningsföreningen är därför mycket glada för möjligheten att arrangera konferensen i samarbete med Chalmers initiativseminarium med ett fullspäckat tvådagarsprogram! Under konferensen kommer det att ges möjlighet för deltagarna att presentera sin forsking genom posterpresentationer med särskild programpunkt kl. 16.15 tisdagen 6 november. Deltagagande i Havsforskningsdagarna och Chalmers initiativseminarium är kostnadsfritt, men anmälan rekommenderas starkt.

Bli medlem

Du som är intresserad av eller jobbar med arbetsuppgifter relaterade till havet är välkommen som medlem i SHF. Som medlem i SHF får du möjlighet att påverka föreningens verksamhet och stödjer finansieringen av Dyrssenpriset.
Medlemsavgiften är för närvarande 50 kr betalas in på SHF:s plusgiro 42 79 14-7. Vänligen skriv hela ditt namn vid betalning och hjälp oss att hålla ett uppdaterat medlemsregister genom att registrera dig på länken nedan
För att få våra nyhetsbrev, registrera dig här.

Konferens 2014konferens 2014
Foto: Kristina Viklund

Senaste nytt

Nominera kandidater till Dyrssenpriset 2018

Läs mer om nomineringen till Dyrssenpriset för de två bästa examensarbetene inom det marina området på masternivå här.

Vinnare av Dyrssenpriset 2018

2018 var konkurrensen hård bland inkomna nomineringar för stora Dyrssenpriset. Efter en samlad bedömning av studiernas intressevärde, kunskapsnivån hos författaren, utförande av studien och presentation av arbetet har styrelsen nu beslutat vilka som tilldelas Dyrssenpriset 2018. Vinnarna presenteras här till vänster och bjuds in att presentera sina arbeten under Havsforskningsdagarna 2018.

Havsforskningsdagarna 2018

Havsforskningsdagarna 2018 arrangeras i år i samarbete med Chalmers initiativseminarium Marine Challenges - Blue Solutions 6-7 november 2018. Läs mer om konferensen, seminariet och det fullspäckade programmet här till vänster!

Årsmöte 2018

Under Havsforskningsdagarna 2018 kommer också föreningen att hålla sitt årsmöte onsdagen 7 november kl. 15.45 i konferensrum Newton, Maskinhuset på Chalmers, Campus Johanneberg, Göteborg. Dagordning och motioner finner ni här.