logo

SVENSKA HAVSFORSKNINGSFÖRENINGEN

Swedish Society for Marine Sciences

Havsforskningsdagarna 2014


2014 års konferens är till ända, och vi blickar tillbaks på tre fullspäckade dagar i Umeå. Till styrelsens stora glädje slog vi norrlandsrekord när det gäller antal deltagare. Hela 76 personer hade anmält sig till konferensen.

Som dragplåster hade vi anlitat fyra namnkunniga pleanarföreläsare; Professor Asbjörn Vollestad från Oslo universitet, Norge, professor Jeffrey A. Hutchings från Dalhousie University, Halifax, Kanada, professor Anja Engel från GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research, Kiel, Tyskland och professor Katrine Borgå från Oslo universitet, Norge.

Förutom plenarföredragen hölls 21 föredrag under de tre dagarna som konferensen pågick. Av dessa hölls två stycken av årets vinnare av Dyrssenpriset; Natalia Barrientos som vunnit stora Dyrssenpriset (masternivå) och Per-Arvid Berglund, vinnare av Lilla Dyrssenpriset (kandidatnivå). Bägge pristagarna kommer från Stockholms universitet. På tredje och fjärde plats kom Caroline Bringensparr, Stockholms universitet, och Isabella Lindström Larsen, Göteborgs universitet. Priset för bästa studentpresentation under konferensen vanns av Carina Bunse, doktorand från Linnéuniversitetet i Kalmar.

Under konferensen hölls också en postersession, och alltihop toppades med middag på Gitarrmuséet.

Organisationskommittén tackar sponsorer, plenarföreläsare, föredragshållare och alla deltagare för en lyckad konferens. Vi kan nu pusta ut ett litet tag, men snart är planeringen igång för Havsforskningsdagarna 2015. Håll utkik på hemsidan för information.

conference conference

conference conference

Presentation av våra plenarföreläsare:

Professor Asbjörn Vollestad, Oslo universitet, Norge
Professor Vollestad studerar dynamiken i fiskbestånd, framförallt hur variationen i fiskbestånden påverkas av evolutionära krafter och ekologiska processer. Han presenterade sitt omfattande arbete kring hur fiskvandring påverkas av klimatförändringar.

Professor Jeffrey A. Hutchings, Dalhousie University, Halifax, NS, Kanada
Professor Hutchings är specialiserad på kollaps och återhämtning av marina fiskbestånd, samt ekologiska aspekter på hållbart fiske. Hans föredrag behandlade ekologiska och evolutionära konsekvenser av överexploatering av marina fiskarter.

Professor Anja Engel, GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research, Kiel, Tyskland.
Professor Engel forskar kring cycling av organiskt material, och hur det påverkas av olika miljöfaktorer i den fria vattenmassan. Hon presenterade resultat från omfattande forskningsverksamhet kring hur havsförsurning påverkar den pelagiska födoväven.

Professor Katrine Borgå, Oslo universitet, Norge
Professor Borgå är en ekotoxikolog med omfattande erfarenhet av de mekanismer och processer som styr hur miljögifter fördelas och ackumuleras i födovävar i marina, sötvattens och sub-tropiska skogs miljöer. Hennes föredrag handlade om gamla och nya miljögifter i arktiska marina födovävar

conference conference

conference conference

Foto: Kristina Viklund

conference
Styrelsemedlemmar Jenny Ask och Amund Lindberg

conference
Plenarföreläsare Katrine Borgå

conference
Plenarföreläsare Asbjörn Vollestad

conference
Plenarföreläsare Anja Engels

conference
Prisvinnare 2014:Caroline Bringensparr, Carina Bunse, Per-Arvid Berglund, Jenny Ask (SHF ordförande), Natalia Barrientos och Isabella Lindström Larsen.